O nama

Kako uštedeti vreme?

UPUTSTVA

ukoliko imate želju da pripremu za štampu (idejno rešenje) uradite sami potrebno je ispoštovati neke parametre. Bitno je ostaviti marginu od ivice sečenja do teksta najmanje 5mm. Pripremu raditi u CMYK kolor modelu, u rezoluciji od 300dpi i fontove obavezno pretvorite u krive.

Kako pripremiti vizit karte?
uputstva duo dot

Vizit karte se rade u standardnoj dimenziji 90mm x 50mm. Rezolucija mora biti minimum 300dpi (tačaka po inču). Za sve ispod toga ne garantujemo maksimalnu oštrinu nakon štampe. Prilikom pripreme potrebno je ostaviti po 2 milimetra sa svake strane za obrez (višak koji se odbacuje prilikom sečenja), tako da je, zapravo, format u pripremi 94mm x 54mm.

Sav bitan sadržaj (adresa, ime, logo i sl.) je u pripremi potrebno odmaći bar 5mm od ivice, što zbog estetskih razloga, što zbog izbegavanja da se prilikom obrezivanja vizit karte ne odseče nešto od toga. Priprema za kolorne vizit karte se rade u CMYK režimu, odn. Grayscale ako je u pitanju jednobojna priprema, odn. poleđina za vizit karte. Vizit karte rađene u nekom drugom kolornom režimu (na primer RGB) ćemo uraditi, ali ne garantujemo verodostojnost boja. Poželjno je da tekst bude ostavljen kao vektorski objekat kako bismo dobili u štampi najveći kvalitet, odn. najbolju čitljivost.

Ukoliko radite pripremu u nekom od programa za vektorsku grafiku (npr. Corel Draw, Adobe Illustrator i sl.), tekst je potrebno konvertovati u krive pre nego što nam donesete pripremu. Na kraju, pripremu ćemo u svakom slučaju pustiti u obliku, odn. kvalitetu koji nam donesete. Svaku intervenciju na pripremi ili proveru donete pripreme ćemo uraditi isključivo ako se unapred naglasi.

Kako pripremiti flajer?
uputstva duo dot

Flajer pripremiti u konačnoj dimenziji, plus 2mm sa svake strane. Na primer, ako je flajer u dimenzijama A6 (105mm x 148mm), pripremu je potrebno raditi u formatu 109mm x 152mm. Rezolucija mora biti minimum 300dpi (tačaka po inču). Za sve ispod toga ne garantujemo maksimalnu oštrinu nakon štampe.

Sav bitan sadržaj (adresa, tekst, ime firme, logo i sl.) je u pripremi potrebno odmaći bar 7mm od ivice, što zbog estetskih razloga, što zbog izbegavanja da se prilikom obrezivanja flajera ne odseče nešto od toga.

Priprema za kolorne flajere se rade u CMYK režimu, odn. Grayscale ako je u pitanju jednobojna priprema. Flajere rađene u nekom drugom kolornom režimu (na primer RGB) ćemo uraditi, ali ne garantujemo verodostojnost boja. Poželjno je da tekst bude ostavljen kao vektorski objekat kako bismo dobili u štampi najveći kvalitet, odn. najbolju čitljivost.

Ukoliko radite pripremu u nekom od programa za vektorsku grafiku (npr. Corel Draw, Adobe Illustrator i sl.), tekst je potrebno konvertovati u krive pre nego što nam donesete pripremu. Na kraju, pripremu ćemo u svakom slučaju pustiti u obliku, odn. kvalitetu koji nam donesete. Svaku intervenciju na pripremi ili proveru donete pripreme ćemo uraditi isključivo ako se unapred naglasi.

Kako pripremiti prospekt (na savijanje)?
uputstva duo dot

Flajer pripremiti u konačnoj rasklopljenoj dimenziji, plus po 2mm sa svake strane. Na primer, ako je savijeni format u dimenzijama A4 (210mm x 297mm), pripremu je potrebno raditi u formatu 424mm x 301mm. Iako se unutrašnji deo stranice ne obrezuje, i tu važi pravilo da treba odmaknuti sadržaj bar 5mm od ivice.

S obzirom da se taj deo strane savija, postoji mogućnost da „big” (linija predviđena za savijanje) mrdne malo u neku od strana, tako da treba izbegavati uklapanje 2 stranice na sitnijim detaljima (na pr. tekst koji se nastavlja sa leve strane na desnu). Ukoliko brošura ima više strana, potrebno je spajati strane po sistemu - poslednja i prva, druga i pretposlednja itd. Konkretno, ako brošura ima 12 strana (broj strana mora biti deljiv sa 4), dobićete 6 različitih fajlova, odn. 6 različitih strana (ako program u kojem radite podržava višestranični rad) po redosledu - 12. i 1. strana, 2. i 11. strana, 10. i 3. strana, 4. i 9. strana, 8. i 5. strana, 6. i 7. strana. Rezolucija mora biti minimum 300dpi (tačaka po inču). Za sve ispod toga ne garantujemo maksimalnu oštrinu nakon štampe. Sav bitan sadržaj (adresa, tekst, ime firme, logo i sl.) je u pripremi potrebno odmaći bar 7mm od ivice, što zbog estetskih razloga, što zbog izbegavanja da se prilikom obrezivanja brošure ne odseče nešto od toga.

Priprema za kolorne brošure se rade u CMYK režimu, odn. Grayscale ako je u pitanju jednobojna priprema. Brošure rađene u nekom drugom kolornom režimu (na primer RGB) ćemo uraditi, ali ne garantujemo verodostojnost boja. Poželjno je da tekst bude ostavljen kao vektorski objekat kako bismo dobili u štampi najveći kvalitet, odn. najbolju čitljivost. Ukoliko radite pripremu u nekom od programa za vektorsku grafiku (npr. Corel Draw, Adobe Illustrator i sl.), tekst je potrebno konvertovati u krive pre nego što nam donesete pripremu.

Koja je razlika između ofsetnog i kunstdruk papira?

Ofsetni papir spada u „jeftiniju” klasu papira. Namenjen je jednostavnijoj štampi (memorandumi, jednobojni flajeri itd). Njegove prednosti su što je pogodan za kasnije uštampavanje (kroz štampač, na primer), pisanje beleški (notesi, sveske, rokovnici itd), a mane što upija boju, pa štampa na njemu deluje "jeftino" i nezasićeno. Zbog tog razloga nije pogodan za štampanje velikih obojenih površina.

Kunstrduk papir je u narodu poznat kao „masniji” papir. Štampa na njemu deluje luksuzno, ima sjaj, boje deluju žive i jarke, a manje je podložan gužvanju i upijanju štamparske boje. Zbog toga je pogodan za štampu svih kolornih materijala, kako jednostranih, tako i obostranih. Cena je malo veća u odnosu na ofsetni papir, međutim nije poželjno koristiti ga za štampu robe koja je namenjena uštampavanju, odn. pisanju. Zbog raznolikosti u debljini na njemu je moguće štampati sve - od flajera, preko vizit karti, pa sve do korica za knjige i ambalaže.

Kako dobiti crnu boju u štampi?
Mnogi ljudi greše kada prilikom pripreme stave crnu boju koja im na ekranu deluje crno. Kasnije u štampi dolazi do toga da ta crna obično "povuče" na neku drugu boju (na pr. teget, braon, bordo i sl.). Kako se kolorna štampa radi iz četiri komponente, tj. boje (CMYK - Cyan - plava, Magenta - roze, Yellow - Žuta i Black - Crna) koje svojom kombinacijom daju sve ostale boje, tako je potrebno i te boje pravilno iskoristiti da bi se dobila odgovarajuća nijansa.

S obzirom da je crna boja, jedna od osnovnih komponenti, nema potrebe u nju dodavati ostale komponente. Što znači, crna boja se radi isključivo iz crne boje. Njena CMYK vrednost treba da bude C:0 M:0 Y:0 K:100. Sa druge strane, crna boja spada u pokrivne (overprint) boje, tj. ako se crna boja štampa preko postojeće štampe, pokriće je u potpunosti. Kako bi se olakšao sam proces štampe i izbegle greške prilikom pasovanja boja, potrebno je crnu boju označiti kao pokrivnu. Programi poput Adobe Illustrator-a i Corel Draw-a automatski rade ovaj postupak, međutim, ako pripremu radite u Adobe Photoshop-u, potrebno je primeniti postupak prikazan na slikama ispod. Kod velikih površina crne boje, crna ne sme biti zadata samo kao K=100 jer će na taj način štampa ispasti bleda.

Da bi ste dobili zasićenu crnu potrebno je koristiti C=50, M=50, Y=50, K=100, ovakav nanos se koristi samo kod velikih crnih površina, nikako za tekst ili manje objekte.

Štampa velikog formata!<

Grafičku pripremu je potrebno slati u PDF formatu, sve boje je obavezno u CMYK-u, sve je fontove potrebno pretvoriti u krive, optimalna rezolucija je 100-150 dpi. Optimalna rezolucija bitmapa („fotografija“) se definiše na sledeći način, zavisno o udaljenosti gledanja i aplikaciji.
Fajl pripremiti u dimenziji podloge na koju se štampani materijal postavlja - lepi.

  • Color mode: CMYK - bez zakačenih profila
  • Zapis fajla: Adobe Photoshop /PDF, EPS, PSD ili TIFF/ - za rasterske fajlove - nemojte koristiti JPG format. Adobe Illustrator /Ai, PDF ili EPS/ i CorelDraw /Cdr ili PDF/ - isključivo za vektorske fajlove
  • Rezolucija:
    • 72-150 dpi za štampu manjeg formata /do 150x150 cm/
    • 50-72 dpi za štampu većeg formata /do 300x300 cm/
    • 300 dpi u razmeri 1:10 za štampu velikog formata /preko 300x300 cm/
TOP