Fascikle

štampa fascikli

Fascikle predstavljaju svima poznat, standardni deo kancelarijskog i prezentacionog materijala. Služe za odlaganje, lakše i sigurnije nošenje dokumenata ili papira. U zavisnosti od tipa, fascikle se mogu koristiti u reklamne svrhe i za arhiviranje, prenošenje, čuvanje i skladištenje dokumentacije sa vama bitnim podacima. Nezamenljiv su štampani proizvod kada su u pitanju poslovni sastanci, prezentacije i potpisivanja ugovora. Fascikle široku primenu nalaze u bankama, osiguravajućim kućama, lizing kompanijama, najrazličitijim tenderima, projektima, fakultetskim i naučnim radovima.

Štampa fackila se vrši na 350 gr. kunstrudk papiru, jer je kvalitetniji od ostalih vrsta papira, medjutim imamo i ostale vrste standardnih papira. Može se vršiti na ofset ili na digitalnim mašinama. Moguće je uraditi i neki specifičan oblik, ali se u tom slučaju doplaćuje izrada alata.

Pogledajte našu galeriju


TOP