Blokovska roba - NCR

ncr blokovi

NCR blok je vrsta bloka koji se štampa na samokopirajućem papiru što omogućuje da se rukopis kopira na jedan ili više listova koji su ispod. Najčešće se koristi prilikom izdavanja robe ili usluga kada jedna kopija ostaje kod stranke, a ostale služe kao evidencija za računovodstvo.

NCR je specifična samokopirajuća vrsta papira. Od NCR-a, samokopirajućeg papira, uglavnom se prave blokovi faktura, obrasci, blokovi otpremnica, blokovi predračuna, revers blokovi, sve vrste formulara, sve vrste potvrda, ugovori, priznanice i svi ostali štampani materijali i dokumenti koji zahtevaju dupliranje / kopiranje / na licu mesta. Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju) , numeraciju (brojeve) ili da se klamuju (heftaju) ako je to potrebno.

Pogledajte našu galerijuCene NCR blokova

10 kom A4 1/0 (jedna boja) 26€

Naručite

40 kom A4 1/0 (jedna boja) 80€

NaručiteTOP